932 933 806
Contacta'ns si tens dubtes

Tutorial multi-empresas

 Cómo gestionar múltiples empresas

Contabilidad e impuestos de múltiples empresas


La opción de multiempresa te permite gestionar la contabilidad e impuestos de múltiples empresas de forma ágil, de manera que podrás asociar a tu cuenta de usuario tantas empresas como necesites y realizar la gestión de cada una de ellas de manera independiente.


Creación de nuevas empresas


1
Accede a la pantalla de Nueva empresa. Para ello, sigue uno de los siguientes pasos:
 • Haz click sobre los datos de tu empresa y a continuación sobre la opción Crear nueva empresa del menú flotante que aparece en la parte superior al lado del menú lateral izquierdo.
  Nueva empresa 1
 • O bien, si no estás en la pantalla principal del programa, haz click en el icono de la esquina superior izquierda para acceder a ella y a continuación sobre la opción Nueva empresa del menú lateral izquierdo.
  Nueva empresa 2
2
Rellena el correo electrónico de contacto de la empresa (la dirección de correo a la cual se enviarán las notificaciones que genere el programa) y haz click en el botón de Crear y configurar empresa.

Crear empresa


Después de hacer click en el botón, empezarás a utilizar la empresa que acabas de crear y se abrirá el asistente inicial para que configures sus datos fiscales y de facturación.
Una vez que hayas completado el proceso de configuración, podrás empezar a trabajar con la nueva empresa o volver a seleccionar la empresa anterior desde la pantalla de Gestión de empresas.

Configuración inicial

Gestión de múltiples empresas


Accede a la pantalla principal del programa haciendo click en el icono de la esquina superior izquierda y a continuación en la opción Gestión de empresas del menú lateral izquierdo.
También puedes acceder a través del menú desplegable del Perfil > clicando sobre tu empresa > Ver Todas.

Gestionar empresas


Como se puede observar, aparece un listado con todas las empresas asociadas a tu cuenta de usuario con la siguiente información:

Listado de empresas

 • Activo: Indica si la empresa se encuentra o no activa.
 • Principal: Indica si la empresa está configurada como tu empresa principal (la empresa con la que empiezas a trabajar por defecto cuando entras en la aplicación).
 • Plan: El plan asociado a la empresa.
 • Nombre o razón social: El nombre o razón social de la empresa.
 • Email de contacto: El email de contacto de la empresa.
 • Fecha de alta: Fecha en la que se creó la empresa.
 • Fecha de expiración: Fecha de expiración del plan que tiene contratado la empresa.
 • Fecha último accceso: Fecha en la que se utilizó la empresa por última vez.
 • Fecha desactivación: En el caso de que la empresa esté desactivada, indica la fecha en la que se desactivó.
 • Operaciones: Las acciones permitidas sobre cada empresa. Puedes obtener una explicación más detallada de las operaciones aquí.

Operaciones:
 • : El botón de Usar empresa te permite cambiar a la empresa seleccionada para empezar a trabajar con ella desde tu cuenta de usuario.
 • : El bóton de Editar empresa te permite editar los datos básicos y de facturación de la empresa.
 • : El botón Establecer como empresa principal establecerá la empresa seleccionada como tu empresa principal, de manera que cada vez que accedas a la aplicación empezarás a trabajar automáticamente con ella.
 • : El botón Eliminar empresa eliminará la empresa de manera permanente. Esta operación será irreversible y no se podrán recuperar los datos eliminados.

También puedes cambiar de empresa de una manera rápida y sencilla haciendo click sobre cada empresa del menú flotante de empresas que aparece en la parte superior al lado del menú lateral izquierdo:

Cambiar de empresas

Altres tutorials


PAS A PAS VIDEO-TUTORIALS
Tutorial pas a pas sobre com emetre factures i generar-les en PDF.
Tutorial pas a pas sobre com crear pressupostos i generar el document PDF.
Tutorial pas a pas sobre com crear albarans i generar el document PDF.
Tutorial pas a pas sobre com utilitzar el mòdul de comptabilitat.
Tutorial pas a pas sobre com pagar, seguretat, mètodes de pagament.
Canviar logotip, posar compte bancari, text personalitzat
Canviar la contrasenya, canviar el meu email d'accés
Poder crear factures de tiquets
Tutorial pas a pas sobre com utilitzar l'eina multi-empresa.
Elements bàsics de la teoria de la comptabilitat de l'autònom i la PIME.
Tutorial pas a pas sobre com pujar documents en el núvol.
Llistat de les preguntes més freqüents de comptabilitat i les seves respostes
Tutorial pas a pas sobre com gestionar cobraments i pagaments de les factures.
Tutorial pas a pas sobre com emetre factures a clients de la UE o de l'estranger.
Tutorial pas a pas sobre com presentar telemàticament els impostos amb el pin24h.
Sincronitza factures amb les Hisendes forals a travès de TicketBAI
Tutorial pas a pas sobre com crear factures amb recàrrec d'equivalència.
Tutorial pas a pas per crear factures rectificatives.
Tutorial pas a pas sobre com donar d'alta un producte.
Tutorial pas a pas sobre com crear una factura en format Facturae.
Tutorial pas a pas sobre com configurar el teu compte de correu electrònic.
Explicació sobre què consisteix el model 303.
Tutorial pas a pas sobre com crear rebuts i generar remeses bancàries als teus clients.
Tutorial pas a pas sobre com gestionar les devolucions de rebuts SEPA.
Dates de cobrament i dates d'enviament de remeses
Aprèn a emplenar el Model 130 (model de l'IRPF trimestral) de l'Agència Tributària Espanyola...
Explicació sobre com exportar la comptabilitat a a3ASESOR.
Explicació sobre com obtenir el certificat electrònic.
Aprèn a configurar la signatura electrònica de documents
Aprèn a signar electrònicament les factures, pressupostos i albarans en PDF
Aprèn a signar electrònicament els teus fitxers del disc virtual
Aprèn a gestionar l'estoc dels productes del teu magatzem a l'hora de crear factures emeses i albarans
Aprèn què és i com crear fàcilment un bé d'inversió a Contasimple
Aprèn a importar els teus clients i proveïdors a partir d'un arxiu Excel
Aprèn com crear nous usuaris perquè puguin accedir a la teva empresa
Aprèn com funciona el registre de la jornada laboral per a empleats i com consultar els informes d'hores treballades.
Explicació sobre com administrar els gestors.
Tutorial pas a pas per configurar i sincronitzar les vendes de Zettle.
Aprèn a treure-li profit als informes d'empresa d'eInforma
Ja no cal que guardis les factures en paper durant anys!
Importa les teves factures emeses, rebudes o despeses directament al teu compte de Contasimple
Aprèn a registrar les teves factures i despeses amb el lector OCR de Contasimple
Aprèn a sincronitzar els comptes bancaris del teu negoci amb la teva comptabilitat
Aprèn a assegurar la reclamació de les teves factures impagades des del llistat de factures emeses
Afegeix els teus comptes bancaris i sincronitza els teus moviments.
Gestiona les teves etiquetes i vincula-les a tots els teus documents de facturació, comptabilitat i impostos
Aprèn com configurar la safata d'entrada del teu correu electrònic
Aprèn com exportar els teus llibres de registre llestos per a presentar davant la AEATTornar
Cegid és un dels principals actors en solucions de gestió empresarial al núvol per a Finances (ERP, tresoreria, impostos), Recursos Humans (Nòmina, gestió del Talent, gestió del Temps), Comptabilitat, Retail, Emprenedors i Petites empreses.

Manténte conectado

Ajuda

Altres versions

Empresa


Desenvolupadors

Països


Contasimple és un producte de CEGID SMB, SAU     Calle Labastida 10, 28034 Madrid, NIF A08147811, T 932 933 806