932 933 806
Contacta'ns si tens dubtes

Programa per a gestionar els béns d'inversió

Registra els teus béns d’inversió a Contasimple
i porta la teva comptabilitat sempre al dia.Què és un bé d’inversió?

Un bé d’inversió és tot bé que compres per utilitzar-lo en el teu negoci amb una vida útil superior a un any i de valor superior a 300€. Hisenda no et permet deduir-te una despesa en la seva totalitat en el mateix període de la compra. Has de deduir-lo poc a poc a mesura que el bé es “deprecia” i perd valor.

Un bé d’inversió és, per tant, un bé que no has comprat per vendre’l al teu client, sinó per utilitzar-lo tu al portar la teva activitat. Per exemple, l’ordinador que utilitzes per realitzar el teu treball d’autònom o empresari.

Immobilitzat tangible

És un bé durador físic.

Immobilitzat intangible

En canvi, quan compres un software que utilitzes al teu ordinador, es tracta d’un bé intangible perquè no és físic.

Inversió immobiliària

En el cas d’edificis, no és amortitzable el valor del sòl, però sí la construcció i rehabilitació.

Com es dedueix un bé d’inversió?

La deducció de les despeses en els béns d’inversió és diferent en l’IVA (la part d’IVA suportat a la teva factura de compra) i a l’IRPF (la base imposable de la teva factura de compra).

Deducció de l’IVA

Pots recuperar l’import d’IVA suportat en la teva factura de compra en el mateix exercici en què l’has comprat. Has de tenir en compte que només serà deduïble el 100% de les quotes suportades de l’impost en la mesura en què els béns adquirits estiguin totalment afectats a l’activitat.

Ho hauràs de reflectir a la teva liquidació trimestral d'impostos (Model 303) a la casella destinada als béns d'inversió.

L’import mínim per considerar un bé dinversió a efectes d’IVA és de 3005,06€ de base imposable.

Deducció de l’IRPF

Els béns d'inversió, al contrari que les despeses corrents, es deprecien amb el seu ús al llarg del temps; de manera que ens hem de deduir la despesa d'IRPF a poc a poc en diversos períodes segons les regles d'amortització.

Es poden amortitzar lliurement els béns d'inversió el valor dels quals no excedeixi els 300€ (fins al límit de 25.000,00€ en el mateix exercici) sempre que siguin immobilitzat material i nous.

Com es comptabilitza i amortitza un bé d’inversió?

Crear nou bé d’inversió

Pàgina d’inici

A la pàgina d’inici de Contasimple, a l’apartat “Comptabilitat”, fes clic sobre “Crear nou bé d’inversió”.


Número

A l’apartat “Número” introdueix el número de factura rebuda del teu proveïdor.

Número bé d'inversió

Data bé d'inversió

Data

En aquest apartat hauràs d’introduir la data de la factura rebuda.


Data de venciment

Introdueix la data de venciment del pagament d’aquesta factura.

Data de venciment bé d'inversió

Tipus de despesa bé d'inversió

Tipus de despesa

A “tipus de despesa” selecciona si es tracta de l’amortització d’un bé material, intangible o d’una inversió immobiliària.


Proveïdor

Aquí podràs seleccionar un proveïdor de la llista desplegable o bé crear-ne un de nou.

Proveïdor bé d'inversió

Imputación bien de inversión

Imputació

Representa el percentatge de la factura que que es comptabilitzarà pel càlcul d’impostos. Normalment serà del 100%, però si per exemple ets autònom i desenvolupes la teva activitat a la teva pròpia vivenda, al comptabilitzar amortitzacions podràs imputar-les en proporció a la part de vivenda afectada a l’activitat econòmica.


Notes privades

Si ho desitges, pots afegir informació addicional en aquest apartat que només podràs veure tu des del teu compte.

Notes privades bé d'inversió

Concepte bé d'inversió

Concepte

Pots escriure el concepte del producte o servei, o bé seleccionar-lo del teu catàleg fent clic amb el cursor de l’esquerra.

El preu, descompte i percentatge d’IVA s’importaran automàticament.

Mès informació sobre catáleg de products i serveis.


Selecciona el tipus de bé

S’obrirà la teva taula d’amortitzacions. Primer hauràs de seleccionar l’estat d’ús i a continuació el tipus de bé que vols amortitzar. En el llistat t’apareixerà el tipus de bé, el coeficient anual i el període d’amortització en anys.

En funció del règim en què estiguis donat d’alta a Contasimple (Règim d’estimació directa normal o simplificada) el nom del tipus de bé pot canviar.

Selecciona el tipus de bé

Mètode d’amortització

Mètode d’amortització

Selecciona el mètode d’amortització:

  • Per coeficient (valor d'amortització anual): Et permet amortitzar la despesa com més aviat millor si apliques el coeficient màxim que et permet la taula d'amortització per cada tipus de bé (recomanat).
  • Per període (nombre d'anys): El percentatge que cal amortitzar per trimestre és menor que amb el coeficient màxim.

Valor de l'amortització

El valor de l’amortització dependrà del mètode d’amortització seleccionat. Si hem seleccionat “Per coeficient”, introduirem un valor entre 0 i 100 que representa un percentatge. Si hem seleccionat “Per període”, introduirem un nombre d’anys.

Valor de l’amortització

Inserir bé d’inversió

Inserir bé d’inversió

Una vegada introduïdes totes les dades correctament, fes clic sobre “Inserir” per guardar automàticament el teu bé d’inversió.


COMENÇA GRATIS

Prova 1 mes el Pla Ultimate
Pla Bàsic gratis per sempre

Sense targeta de crèdit · Sense compromisos

Altres enllaços d'interèsCegid és un dels principals actors en solucions de gestió empresarial al núvol per a Finances (ERP, tresoreria, impostos), Recursos Humans (Nòmina, gestió del Talent, gestió del Temps), Comptabilitat, Retail, Emprenedors i Petites empreses.

Manténte conectado

Ajuda

Altres versions

Empresa


Desenvolupadors

Països


Contasimple és un producte de CEGID SMB, SAU     Calle Labastida 10, 28034 Madrid, NIF A08147811, T 932 933 806