932 933 806
Contacta'ns si tens dubtes

Dashboard financerVisió global del teu negoci d’un cop d’ull

A l’entrar al teu compte de Contasimple, amb un sol cop d’ull podràs conèixer l’estat del teu negoci.

Resum de comptabilitat

El primer que trobaràs a l’entrar al teu compte de Contasimple serà un resum de la teva comptabilitat per períodes. D’un cop d’ull sabràs fàcilment quins són els teus ingressos i les teves despeses i el resultat total de la teva comptabilitat.

Resum de comptabilitat Contasimple

Resum ingressos, despeses i beneficis

Últims mesos

A continuació, trobaràs un gràfic que resumeix els teus ingressos, despeses i benefici acumulat dels últims 3, 6 o 12 mesos.

Resum de facturació

En aquest apartat trobaràs un gràfic de les teves factures pagades, pendents i vençudes en el període seleccionat. D’un cop d’ull sabràs la proporció de factures cobrades i pagades.

Resum de facturació

Resum de cobros i pagos

Cobraments i pagaments

Aquest gràfic mostrarà la previsió de cobraments i pagaments en funció de la teva comptabilitat dels propers 3, 6 o 12 mesos. Tot el marge de guanys dels propers mesos d’un cop d’ull.

Clients i proveïdors

Coneix els teus 10 millors clients i proveïdors fàcilment. En el gràfic es mostrarà el percentatge de facturació en el període seleccionat dels teus clients i proveïdors.

Resum clients i proveïdors

Resum de comptabilitat

A l’apartat de comptabilitat disposaràs d’un gràfic amb l’evolució del teu negoci, així com la informació per mesos d’ingressos, despeses i import acumulat.


Resum comptabilitat
COMENÇA GRATIS

Prova 1 mes el Pla Ultimate
Pla Bàsic gratis per sempre

Sense targeta de crèdit · Sense compromisos

Contasimple - La web de facturació, comptabilitat i impostos.

Ajuda

Altres versions

Empresa


Desenvolupadors

Actualitat CS


Països