932 933 806
Contacta'ns si tens dubtes

Característiques principals

Descubreix les nostres avantatges.

Prova'ns, ÉS GRATIS

Facturació

Suport per a diferents models de factures

Suport per a diferents models de factures
Hi ha diferents models de factures compatibles amb les necessitats dels usuaris. Cada model de factura és personalitzable amb el logotip de l'usuari, així com el color de fons i altres característiques.

Gestió de cobraments i pagaments

Gestió de cobraments i pagaments
L'eina permet gestionar quines factures han estat cobrades i quines factures han estat pagades. La funcionalitat permet gestionar diferents pagaments per una mateixa factura de manera que per cada pagament pots veure la data en que es va realitzar. La factura no es marca com pagada fins que tots els pagaments realitzats arriben al total de la factura.

Exportació de factures

Exportació de factures
Contasimple suporta diferents tipus d'exportació. Per a les factures individuals, permetem l'exportació en format PDF.
Per a la teva comptabilitat, permetem exportar resums en format Excel o compatible.
Per a la teva comptabilitat, també permetem exportar totes les teves factures de cop en format PDF comprimides en un fitxer ZIP.

Amb aquestes eines, el client sempre pot tenir la seva comptabilitat a Contasimple i una còpia de seguretat al sistema personal.

Adjuntar fitxers a factures

Adjuntar fitxers a factures
Contasimple ofereix la posibilitat de pujar fitxers a l'eina i associar-los a una factura. Aquesta funcionalitat és molt útil per tenir agrupats documents que conceptualment van junts, com per exemple un albarà a una factura. D'aquesta manera també oferim la possibilitat de disposar d'una copia de seguretat dels fitxers dels usuaris. Aquesta funcionalitat també es coneguda com a Disc dur virtual.

Enviament automàtic de factures

Enviament automàtic de factures
Contasimple ofereix la possibilitat d'enviar les factures als clients al mateix temps que l'usuari les crea a la plataforma, d'aquesta manera es fa més fàcil i ràpida la gestió dels processos de facturació.
L'usuari podrà personalitzar el missatge de la factura, així com posar-se en còpia oculta si ho desitja per garantir que l'enviament s'ha realitzat correctament.

Generació d'abonaments

Generació d'abonaments
Genera abonaments de les teves factures en un sol clic a menys de cinc segons.

Suport per a diferents monedes

Suport per a diferents monedes
Oferim suport per a diferents monedes i països. En registrar, se selecciona el país amb el qual es vol treballar i la regió fiscal. En aquest procés es seleccionarà automàticament la moneda associada a la seva regió.

Integració amb Dropbox

Integració amb Dropbox
Ens integrem amb Dropbox i Google Drive oferint a l'usuari una funcionalitat que li permet que cada factura que crei a l'eina es copiï automàticament al seu compte de Dropbox.
D'aquesta manera l'usuari passa a tenir un sistema automàtic de còpies de seguretat en el seu compte personal Dropbox.

Integració amb Google Drive

Integració amb Google Drive
Ens integrem amb Google Drive oferint a l'usuari una funcionalitat que li permet que cada factura que cregui en l'eina es copiï automàticament al seu compte de Google.
D'aquesta manera l'usuari passa a tenir un sistema automàtic de còpies de seguretat en el seu compte personal de Google Drive.Pressupostos

Suport per a diferents models de pressupostos

Suport per a diferents models de pressupostos
Hi ha diferents models de pressupostos compatibles amb les necessitats dels usuaris. Cada model de pressupost és personalitzable amb el logotip de l'usuari, així com el color de fons i altres característiques.

Gestió d'estats de pressupostos

Gestió d'estats de pressupostos
L'eina permet veure i associar diferents factures a un pressupost i gestionar els diferents estats que aquest pugui tenir.

Exportació de pressupostos

Exportació de pressupostos
Suportem diferents tipus d'exportació. Per als pressupostos individuals, permetre'ns l'exportació en format PDF.
Per a la teva comptabilitat, permetem exportar resums en format Excel o compatible.

Amb aquestes eines, el client sempre pot tenir els seus pressupostos en el núvol i una còpia de seguretat al sistema personal.

Enviament automàtic de pressupostos

Enviament automàtic de pressupostos
Oferim la possibilitat d'enviar els pressupostos als clients al mateix temps que l'usuari els crea a la plataforma, d'aquesta manera es fa més fàcil i ràpid la gestió dels processos de facturació.
L'usuari podrà personalitzar el missatge del pressupost, així com posar-se en còpia oculta si ho desitja per garantir que l'enviament s'ha realitzat correctament.

Generar factures d'un pressupost

Generar factures d'un pressupost
Es podrà facturar un pressupost en un sol clic.

Generar albarans d'un pressupost

Generar albarans d'un pressupost
S'ofereix la possibilitat de generar un albarà a través d'un pressupost amb un sol clic.

Suport per a diferents monedes

Suport per a diferents monedes
S'ofereix suport per a diferents monedes i diferents països. En registrar, se selecciona el país amb el qual es vol treballar i la regió fiscal. En aquest procés es seleccionarà automàticament la moneda associada a la seva regió.

Integració amb Dropbox i Google Drive

Integració amb Dropbox i Google Drive

Integració amb Dropbox i Google Drive
Ens integrem amb Dropbox i Google Drive oferint a l'usuari una funcionalitat que li permet que cada pressupost que crei a l'eina es copiï automàticament al seu compte de Dropbox.
D'aquesta manera l'usuari passa a tenir un sistema automàtic de Backups en el seu compte personal Dropbox.Albarans

Suport per a diferents models d'albarans

Suport per a diferents monedes
Existeixen diferents models d'albarans compatibles amb les necessitats dels nostres usuaris. Cada model d'albarà es personalitzable amb el logotip de l'usuari, així com el color de fons i altres característiques. Si l'usuari ho desitja, el nostre equip pot implementar un model de sota demanda.

Gestió d'estats dels albarans

Gestió d'estats dels albarans
L'eina permet veure i associar diferents factures a un albarà i gestionar els diferents estats que aquest pugui tenir. Per defecte s'aplicarà un filtre per mostrar tots els albarans excepte els rebutjats, tancats i facturats. Aquest filtre per defecte es podrà suprimir a Configuració -> Preferències.

Exportació d'albarans

Exportació d'albarans
Es suporta diferents tipus d'exportació. Pels albarans individuals, permetem la exporatació en format PDF.
Per la teva comptabilitat, permetem exportar resums en format Excel o compatible.

Amb aquestes eines, el client sempre pot tenir els seus pressupostos al núvol i una copia de seguretat a la seva computadora personal.

Adjuntar fitxers a albarans

Adjuntar fitxers a albarans
S'ofereix la possibilitat de pujar fitxers a l'eina i associar-los a un albarà. Aquesta funcionalitat també es coneguda com a Disc dur virtual.

Enviament automàtic d'albarans

Enviament automàtic d'albarans
S'ofereix la possibilitat d'enviar els albarans als clients al mateix temps que l'usuari els crea a la plataforma, d'aquesta manera és més fàcil i ràpid la gestió dels processos de facturació.
L'usuari podrà personalitzar el missatge de l'albarà, així com possar-se en copia oculta si així ho desitja per garantir que l'enviament s'ha realitzat correctament.

Generar factures d'un albarà

Generar factures d'un albarà
Es podrà facturar un albará en un sol clic.

Suport per diferents monedes

Suport per diferents monedes
Suport per diferents monedes

Integració amb Dropbox i Google Drive

Integració amb Dropbox i Google Drive

Integració amb Dropbox i Google Drive
S'integra amb Dropbox i Google Drive oferint a l'usuari una funcionalitat que li permeti que cada albarà que crea en l'eina es copiï automàticament al seu compte de Dropbox.
D'aquesta manera l'usuari passa a tenir un sistema automatitzat de backups al seu compte personal Dropbox o Google Drive.ComptabilitatComptabilitat
La nostra eina realitza la gestió de tots els llibres de registre necessaris per la presentació d'impostos segons les necessitats impostes de Hisenda. Entre aquests llibres es troben:
  • Llibre registre de Factures Emeses
  • Llibre registre de Factures Rebudes
  • Llibre registre de Béns d'inversió
  • Llibre registre de Despeses

Gestió del registre de factures emeses

Gestió del registre de factures emeses
Aquesta funcionalitat suporta la creació de factures en PDF, la comptabilització en el registre de factures emeses, l'enviament de factures per email directament als teus clients, etc ...

Gestió del registre de factures rebudes

Gestió del registre de factures rebudes
Aquesta funcionalitat suporta la comptabilització de les factures rebudes i la seva inclusió en el registre de factures rebudes.

Gestió del registre de despeses

Gestió del registre de despeses
Aquesta funcionalitat suporta la comptabilització d'aquelles despeses sense factura, per als que només es té una factura simplificada o comprovant de compra.

Gestió del Registre de Béns d'Inversió

Gestió del Registre de Béns d'Inversió
Aquesta funcionalitat suporta la comptabilització de les factures suportades per la compra de béns que superen els 300 €, i per tant, que es poden amortitzar. Permet seleccionar el termini d'amortització i et calcula l'import a amortitzar en cada període.

Gestió del registre de pressupostos

Gestió del registre de pressupostos
Aquesta funcionalitat suporta la creació de pressupostos en format PDF, la comptabilització en el Registre de Pressupostos, la generació de factures de pressupostos creats anteriorment, l'enviament de pressupostos per email directament als teus clients...

Gestió del Registre d'Albarans

Gestió del Registre d'Albarans
Aquesta funcionalitat suporta la creació d'albarans en format PDF, la comptabilització en el Registre d'Albarans, la generació de factures d'albarans creats anteriorment, l'enviament d'albarans per email directament als teus clients, etc ...ImpostosIVA

IVA
Et facilitem el càlcul del IVA (Impostos a la Valor Afegit) obtenint els valors de les factures introduïdes en l'eina, a través dels dos models oficials d'hisenda, el Model trimestral 303 i el Model anual 390.

IRPF

IRPF
Facilitem el càlcul del IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) obtenint els valors de les factures introduïdes en l'eina, a través dels dos models oficials de l'Agència Tributària, el Model trimestral 130 i el Model anual 100 (Programa padre).

Retencions factures rebudes

Retencions factures rebudes
Facilitem el càlcul de les retencions sobre factures rebudes obtenint els valors de les factures introduïdes en l'eina, a través dels dos models oficials d'hisenda, el Model trimestral 111 i el Model anual 190.

Retenció lloguers

Retenció lloguers
Facilitem el càlcul de les retencions sobre els lloguers obtenint els valors de les factures introduïdes en l'eina, a través dels dos models oficials d'hisenda, el Model trimestral 115 i el Model anual 180.

Operacions amb terceres persones

Operacions amb terceres persones
Facilitem el càlcul de les operacions amb terceres persones obtenint els valors de les factures introduïdes en l'eina, mitjançant el model Oficial d'hisenda, el Model anual 347.InformesInforme de pèrdues i guanys

Informe de pèrdues i guanys
Aquest informe permet veure l'estat de la teva empresa.AltresGestió de clients/proveïdors

Gestió de clients/proveïdors
Aquest mòdul permet realitzar la gestió completa dels teus clients i proveïdors, i agilitza el procés de creació de factures a l'hora de seleccionar qui genera la factura i a qui va dirigida.

Ajuda i suport

Ajuda i suport
Tots els mòduls i pantalles de la plataforma tenen una secció d'ajuda per explicar de manera senzilla què significa cada funcionalitat i per a què serveix.

Gestió d'anotacions

Gestió d'anotacions
Per fer més completa la plataforma web, s'ha integrat un sistema d'anotacions que t'ajuda a tenir aquella informació que és important per a tu allà on vulguis.

Missatgeria

Missatgeria
La plataforma integra un sistema de missatgeria per contactar directament amb el nostre departament d'atenció al client o amb els usuaris de comptes "associades" en el cas que es gestionin diverses comptabilitats.

Disc dur virtual

Disc dur virtual
Oferim la funcionalitat de Disc Dur Virtual, una eina que permet a l'usuari pujar fitxers al núvol per mantenir una còpia en el núvol. Si l'usuari ho desitja, pot associar aquests fitxers a factures ja existents en l'eina.


Començar Tour    REGISTRA'T

Cegid és un dels principals actors en solucions de gestió empresarial al núvol per a Finances (ERP, tresoreria, impostos), Recursos Humans (Nòmina, gestió del Talent, gestió del Temps), Comptabilitat, Retail, Emprenedors i Petites empreses.

Manténte conectado

Ajuda

Altres versions

Empresa


Desenvolupadors

Països


Contasimple és un producte de CEGID SMB, SAU     Calle Labastida 10, 28034 Madrid, NIF A08147811, T 932 933 806