932 933 806
Contacta'ns si tens dubtes

Avís legal i condicions d'ús.

Continguts


 
 
 
 

1.- Objecte


El lloc web Contasimple (contasimple.com o qualsevol dels seus dominis associats) ha estat creat i dissenyat com a eina per a la gestió de la facturació, comptabilitat i impostos de persones subjectes al règim d'autònoms, professionals i Pimes.

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i ús de l’esmentada eina de manera que el registre i ús de la mateixa implica necessàriament la submissió i acceptació de les Condicions Generals incloses en aquest Avís Legal. Tot l'equip humà encarregat de desenvolupar, dissenyar i crear aquesta eina (d'ara endavant, equip tècnic) es reserva la facultat de realitzar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés, registre i ús, i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva eina. És per això que es recomana que l'usuari de la mateixa llegeixi detinguda i atentament les condicions generals abans de registrar-se i fer ús.

2.- Accés.


Únicament podran accedir a aquesta eina les persones majors d'edat, les quals hauran de facilitar un nom legal complet, una adreça de correu electrònic, així com qualsevol altra informació addicional que es demani per al seu registre.

Així mateix, l'equip humà titular de l’ esmentada eina es reserva el dret a interrompre l'accés a la mateixa a qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Si la interrupció tingués caràcter definitiu, tal circumstància es comunicaria als usuaris, els quals podrien arribar a perdre la informació emmagatzemada.

Per la seva part, l'equip tècnic no serà responsable de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del que no li correspongui i, per tant, l'accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics.

2.1. De la qualitat del servei.


L'accés a l'eina Contasimple no implica l'obligació per part de l'equip tècnic titular de la mateixa de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'usuari, en tot cas, la disponibilitat de les eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

L'equip tècnic titular de Contasimple no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o tercers durant la prestació del servei de la present eina.

2.2. Dels continguts.


L'equip tècnic titular de Contasimple no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada per aquest lloc web, ni dels danys i perjudicis produïts en l'usuari o tercers com a conseqüència d'actuacions basades únicament en la informació obtinguda a través d'aquesta eina.

2.3. Dels enllaços o links.


Els serveis d'accés a la present eina inclouen dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos, l'equip tècnic actua com a prestador de serveis d'intermediació, de conformitat amb l'article 17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI).

L'existència d'enllaços o links no ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de l'equip tècnic amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

L'equip tècnic no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error o inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a aquest equip tècnic.

2.4. De les cookies.


Una cookie és un petit arxiu que s'envia al dispositiu de l'usuari (generalment el navegador web) amb la finalitat d'estendre l'experiència de l'usuari amb el programa de manera que d'una altra forma no seria possible.

En el cas de Contasimple, les cookies es fan sevir per realitzar el seguiment de la sessió d'usuari i/o de l'idioma preferit pel mateix.

Si no desitges rebre cookies, pots canviar la configuració del teu navegador perquè no les accepti, no obstant això, Contasimple no funcionarà correctament si les cookies estan desactivades. Si fas servir Contasimple sense canviar la configuració del teu navegador, deduirem que desitges rebre cookies del lloc web Contasimple.

L'empresa Google Analytics, que es dedica a l'anàlisi de dades i els serveis de les quals fa servir Contasimple per extreure estadística d'ús de l'eina, també poden emmagatzemar cookies en el navegador de l'usuari. Si us plau, llegeix la Política de privacitat de Google Analytics per assegurar-te que també acceptes la manera en què ells usen les cookies.

3.- Ús.


La utilització d'aquesta eina per qualsevol persona degudament registrada de conformitat amb les presents condicions li atribuirà la condició d'usuari i com tal accepta que el seu ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L'usuari es compromet a no utilitzar la informació i serveis que Contasimple posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general a fer un ús conforme a les presents condicions generals.

Especialment, queda prohibit l'ús de la present eina amb finalitats lesives als béns del seu titular que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, facin malbé o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics o productes i aplicacions informàtiques de Contasimple o de tercers, si escau.

L'usuari s'abstindrà d'obtenir o intentar obtenir els continguts per mitjans o procediments diferents dels quals, en cada cas, s'hagin posat a la seva disposició. En aquest sentit, es prega a l'usuari que posi especial atenció als missatges d'avís ja que l'equip tècnic titular de Contasimple no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l'usuari per l'ús indegut o negligent de l'eina.

Així mateix, l'usuari serà responsable de mantenir la privacitat del seu compte no fent-se responsable l'equip tècnic titular d'aquesta eina de qualsevol dany o pèrdua que pugui ser conseqüència d'una errada seva per protegir la seva informació d'accés amb inclusió de la seva clau.

4.- Pagament.


El pagament es realitzarà mitjançant targeta de crèdit o dèbit, domiciliació bancària o del sistema PayPal, havent de ser el mètode triat vàlid al moment del pagament, d'acord amb la informació que s'especifiqui en qualsevol d’ aquests sistemes de pagament.

No serà necessari cap pagament per crear o fer servir un compte gratuït, no obstant això, els comptes gratuïts solament estaran disponibles per a aquells usuaris que NO tinguin cap deute pendent amb Contasimple S.L, o qualsevol dels seus socis.

El cobrament del servei es farà per mesos anticipats i en cap cas serà reemborsable. En aquest sentit, no es realitzaran reemborsaments o crèdits per mesos, trimestres, semestres o anys parcials del servei contractat així com tampoc en cas que l'usuari no faci ús del mateix durant el període de temps en què el compte es trobi oberta no fent-se cap tipus d'excepció per cap motiu.

Per al cas que Contasimple no pugui carregar a l'usuari l'import corresponent els serveis contractats per motius aliens a Contasimple, es reserva el dret de desactivar el compte de l'usuari de forma immediata, de posar-se en contacte amb el mateix per aclarir la situació i de no reactivar-la fins que se satisfacin els imports deguts. Si dels intents de cobrament es deriven despeses bancàries o de qualsevol altre tipus aquests seran a càrrec del client podent l'equip tècnic titular de Contasimple realitzar el seu cobrament de forma immediata pel mitjà de pagament que considera oportú.

Cap quota inclou els impostos o obligacions exigits per les autoritats governamentals. Serà l'usuari l'únic responsable del pagament d'aquests impostos i obligacions.

4.1.- Contractació per un temps determinat.


El pagament mitjançant targeta de crèdit/dèbit o Pay Pal suposa la contractació del servei per un nombre de mesos determinat (que l'usuari escull al moment de la contractació), l'usuari haurà de tornar a contractar el servei per seguir gaudint del mateix pla passats aquests mesos.

4.2.- Subscripció.


El pagament mitjançant domiciliació bancària suposa una subscripció i la contracció de l'obligació de pagar la quota seleccionada amb la recurrència especificada per l'usuari al moment de la contractació, fins que finalitzi la subscripció.

La subscripció pot finalitzar-se a qualsevol moment, per això nomes cal enviar un missatge al nostre Servei d'Atenció al Client mitjançant el sistema de missatgeria que el programa posa a disposició de l'usuari una vegada aquest s'ha identificat.

Si la sol·licitud de cancel·lació de la subscripció es realitza amb almenys set dies d'antelació respecte a la data de renovació, la cancel·lació es farà efectiva abans de la data de la següent renovació, en cas contrari, la renovació ja s'haurà iniciat, el rebut de la mateixa s'haurà enviat al banc, i la cancel·lació es farà efectiva de cara al següent rebut.

Es cobrarà una quota l trimestral, semestral o anual en funció de les preferències de l'usuari i el pla que aquest tingui contractat.

5.- Modificacions.


L'equip tècnic titular de Contasimple es reserva el dret a canviar les quotes vigents a qualsevol moment havent de posar en coneixement dels usuaris els nous imports a través del lloc web contasimple.com.

6.- Protecció de dades de caràcter personal.


De conformitat amb l’establert a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que les dades introduïdes en l’aplicació seran tractades i quedaran incorporades en fitxers dels quals el responsable es CEGID SMB, SAU - NIF: A08147811, Calle Labastida 10, 28034 Madrid, telèfon: 932933806, correu electrònic: soporte@contasimple.com

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la fi de prestar-los-hi el servei sol·licitat, realitzar la facturació d’aquests. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en que existeixi una obligació legal. Vostè te dret a obtenir confirmació respecte si a Contasimple, SL estem tractant les seves dades personals per tant te dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

En el marc dels serveis contractats i amb la finalitat de millorar el servei, Contasimple pot incorporar o prestar nous serveis relacionats amb els actualment contractats, que podrien ser prestats per la pròpia Contasimple o per tercers. Per això Contasimple utilitzarà els canals de comunicació habituals amb els seus clients.

Les dades que es sol·liciten als usuaris resulten necessaris, de manera que de no facilitar-les no serà possible la prestació del servei requerit. En aquest sentit, l'usuari consenteix expressament la recollida i el tractament.

En tractar-se d'una eina online, l'usuari té en tot moment a la seva disposició les eines necessàries per exercitar els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició/revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i només en el cas que l'eina no faciliti els mitjans per exercitar aquests drets l'usuari podrà posar-se en contacte amb el responsable, mitjançant el correu electrònic soporte@contasimple.com per sol·licitar l'exercici dels esmentats drets.

L’exercici dels mencionats drets pressuposa el que l´usuari es trobi al corrent de les seves obligacions contractuals amb el proveïdor del servei i en cas d’existir algun deute o que l’exercici dels mateixos impliqui algun cost, aquest serà assumit per l’usuari.

Li preguem que, en el supòsit de produir-se alguna modificació en les seves dades de caràcter personal, ens ho comuniqui amb la finalitat de mantenir actualitzades les mateixes.

7.- Política de cancel·lació i rescissió.


L'usuari podrà cancel·lar el seu compte a qualsevol moment de conformitat amb les indicacions facilitades en l'eina, sempre serà aquest l'únic responsable de la seva correcta cancel·lació. Només es podran cancel·lar a través de la mateixa eina no sent vàlides les cancel·lacions a través de correu electrònic, telèfon o un altre mitjà diferent.

Una vegada cancel·lat el compte per l'usuari aquest es farà responsable de tots els càrrecs fins a aquest moment amb inclusió del càrrec complet del període en què suspèn el servei, tot això de conformitat amb el que s'estableix en el punt quart de les presents condicions.

Així mateix, tot el contingut emmagatzemat a l'eina serà eliminat de forma immediata una vegada cancel·lat degudament el compte.

L'equip tècnic titular de Contasimple es reserva el dret de modificar o suspendre sigui temporal o permanentment el compte de l'usuari a qualsevol moment per qualsevol motiu sense previ avís ni cap reemborsament. Així mateix podrà denegar el servei a qualsevol entitat física o jurídica per qualsevol raó a qualsevol moment.

8.- Propietat intel·lectual.


Tots els continguts de l'eina són propietat intel·lectual de l’equip tècnic excepte especificació en contrari. A títol informatiu s'inclouen entre els continguts els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari associat al servei i els elements de la interfície d'usuari continguts en l'eina i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font.

Igualment, totes les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en l'eina estan protegits per Llei.

L'usuari haurà de respectar a tot moment els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre l'eina comprometent-se a no copiar, adaptar, reproduir, distribuir, aplicar enginyeria inversa, descompilar o dissimular qualsevol faceta de l'eina, obligant-se, així mateix, a no utilitzar robots, spiders, altres aparells automatitzats o processos manuals a fi de controlar o copiar qualsevol contingut de l'eina.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en la present eina, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d'aquest exercici es derivin.

9.- Responsabilitat.


En qualsevol cas, l'usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que l'equip tècnic pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions al fet que queda sotmès per aquestes condicions o, si escau, per les condicions particulars que siguin aplicable.

10.- Condicions generals.


L'usuari no podrà revendre, duplicar, reproduir o explotar qualsevol part de l'eina sense l'exprés consentiment escrit per part de l'equip tècnic. Així mateix, tampoc podrà fer servir l’esmentada eina per emmagatzemar, allotjar o enviar correu spam o correu electrònic nociu, ni missatges de mòbil.

L'usuari no podrà en cap cas utilitzar l'eina per a la transmissió de cap virus, cuc o qualsevol tipus de contingut nociu o maliciós.

L' equip tècnic no garantitza:
 • La satisfacció de l'usuari envers l’esmentada eina.
 • La disponibilitat ininterrompuda i sense errors tant de l'eina com dels enllaços o links en ella continguda.
 • La precisió dels càlculs matemàtics realitzats per l'eina.
 • La correcció dels possibles errors de l'eina.


L'usuari accepta mantenir indemne i indemnitzar a l'equip tècnic enfront de reclamacions de tercers relacionades amb el seu ús amb inclusió de la responsabilitat o despesa ocasionada per les reclamacions, pèrdues, danys de tot tipus, litigis, resolucions, costes processar-los i honoraris d'advocats o uns altres de qualsevol tipus sent aquest equip tècnic qui farà arribar a l'usuari la corresponent notificació escrita d'aquesta reclamació, litigi o acció.

La incapacitat de l'equip tècnic per exercir qualsevol dret inclòs en les presents condicions d'ús no s'entendrà en cap cas com una renúncia d’aquests.

11.- Legislació i jurisdicció aplicable.


Les presents Condicions d'ús queden subjectes a l'ordenament espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés i/o ús de la present eina, l'usuari i l'equip tècnic acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

12.- Clàusula d'accés a dades per compte de tercers.


Aquesta clàusula s'estableix per al cas de clients que vagin a tenir accés a dades de tercers (com a gestories o assessories que contractin el programa per gestionar les dades dels seus clients).

12.1. Accés a dades de caràcter personal.


El Responsable del Fitxer (que serien les gestories o assessories) i l'Encarregat del Tractament (Contasimple) es troben sotmesos a l’actual legislació sobre protecció de dades de caràcter personal assumint les responsabilitats que puguin correspondre'ls, derivades d’aquesta.

La titularitat dels fitxers és exclusiva del responsable del fitxer, estenent-se aquesta també a quants resultats derivin dels processos de tractament de dades que, en relació amb els mateixos, realitzi l'encarregat del tractament d'acord amb els serveis pactats.

L'encarregat del tractament es compromet a utilitzar les dades de caràcter personal exclusivament per a la realització dels serveis i finalitats pactades i, en tot cas, d'acord amb les instruccions impartides pel responsable del fitxer, així com a guardar el deure secret respecte dels mateixos, àdhuc després de finalitzada la present relació contractual.

L'encarregat de tractament conservarà les dades de caràcter personal als quals hagi tingut accés per raó del servei prestat, així com qualsevol suport o document en el qual constin, únicament durant el període de prestació d'aquest servei o aquell al que estigui obligat per la legislació. Finalitzat aquest procedirà a destruir aquestes dades o suports.

12.2. Mesures de Seguretat.


L'encarregat del tractament s'obliga a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal als quals accedeixi, adoptant les mesures legalment exigibles, d'índole tècnica i organitzativa, que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia a cada moment, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural.

El servei prestat per l'encarregat del tractament té lloc en els seus propis locals o servidors, aliens als del responsable del fitxer. L'encarregat del fitxer es compromet a implantar les mesures per garantir la integritat i seguretat en els fitxers, com a mínim, al nivell de seguretat legalment exigible en cada cas i que el personal encarregat d'implantar i mantenir les mesures de seguretat estarà degudament format i informat de les seves obligacions.

12.3. Confidencialitat.


L'encarregat del tractament, així com quants intervinguin en qualsevol fase d’aquest està obligat a observar secret professional i en deure guardar-ho respecte de les dades de caràcter personal que coneguin a fi de l'execució d'aquest contracte. Aquestes obligacions subsistiran àdhuc després de finalitzar la present relació contractual.
L'encarregat del tractament s'obliga a no comunicar les dades, ni tan sols a l'efecte de la seva conservació, a altres persones, ni tampoc quants resultats es derivin dels processos de tractament de dades citades anteriorment, així com a no duplicar o reproduir tot o part de la informació, resultats o relacions sobre aquests.
L'encarregat del tractament assegura que els fitxers siguin utilitzats únicament per aquells empleats la intervenció dels quals sigui precisa per a la consecució de la finalitat contractual.

12.4. Exercicis de drets per l'interessat.


L'afectat pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer. No obstant això, l'encarregat del tractament facilita l'exercici dels referits drets a través del mateix programa i de les eines que aquest posa a la disposició de l'afectat, podent sol·licitar l'execució dels mateixos directament davant l'encarregat del tractament si el programa no ofereix les eines necessàries.

Amb caràcter excepcional, en el cas que els afectats exercitin els seus drets davant l'encarregat del tractament, aquest haurà de donar trasllat de la sol·licitud al responsable del fitxer en el termini màxim de 10 dies a explicar des de la seva recepció.

12.5. Auditoria.


L'encarregat del tractament accepta i es compromet a facilitar els controls i auditories que pretengui realitzar el responsable del fitxer (sigui a través de personal propi o aliè a la seva estructura), a l'efecte de verificació del compliment per part de l'encarregat del tractament de l'aquí establert.

L'auditoria podrà contemplar únicament aspectes dels serveis que es contracten a l'encarregat de tractament, incloent-hi qualsevol tipus de dada i arxiu, confidencialitat de la informació, dades, registres, manuals de procediment, de qualitat, nivells de servei, etc. Aquestes auditories podran dur-se a terme en qualsevol local on existeixin informacions, arxius o dades del responsable del fitxer relatius al servei auditat, incloses les seus de l'encarregat del tractament.

No obstant això per a l'exercici de les esmentades auditories el responsable del fitxer haurà d'avisar amb 3 mesos d'antelació a l'encarregat del tractament, la data en què la mateixa hagi de dur-se a terme haurà de ser acordada per ambdues parts i l'encarregat del tractament podrà repercutir al responsable del fitxer els costos derivats d’aquesta, que hauran de ser abonats per endavant.

13.-·Condicions d'ús de l’API de Contasimple


13.1. Definicions.


Les següents definicions s'apliquen únicament a aquestes Condicions d'ús del lloc de l’API de Contasimple:
 • Contasimple: fa referència a l'aplicació del mateix nom, però també i especialment al seu API, el seu web, els serveis web i en general qualsevol canal d'accés a la mateixa, incloent els Materials de desenvolupament. També es refereix aquest terme a tota la documentació del programa, dels seus APIs, dels serveis web, tutorials, plantilles, exemples de codi i altres documents relacionats amb l'aplicació.
 • Credencials d'accés: fa referència a les credencials d'accés d'usuari (és a dir, l'usuari i contrasenya necessaris per accedir al programa) però també a la credencials de desenvolupador (és a dir, API, key, API secret, Access token, Refresh token i qualsevol altre identificador que es proporcioni) i també qualsevol altres credencials necessàries per accedir a l’API de Contasimple, la web o a qualsevol altre canal d'accés a Contasimple.
 • API: de l'anglès Application Programming Interface, fa referència a les interfícies de programació que ofereixen accés al programa Contasimple de forma programàtica, però també a les eines i els documents associats que ofereix Contasimple per accedir a aquestes API.
 • Materials de desenvolupament: fa referència al programari, els SDKs, les llibreries, les APIs, la documentació, els exemples de codi, les plantilles o qualsevol un altre material que Contasimple faciliti a l'usuari.
 • Aplicació: fa referència a la seva aplicació de programari, el seu lloc web, un producte que vostè creu o un servei que vostè ofereixi i amb el qual vulgui utilitzar l’API de Contasimple o els Materials de desenvolupament.
 • Contingut: fa referència a totes les dades d'usuari i a qualsevol altra dada o contingut del lloc de l’API de Contasimple, o al que es pugui accedir mitjançant l’API.
 • Dades d'usuari: fa referència a qualsevol informació relacionada amb un usuari de Contasimple.
 • Condicions: fa referència als termes i les condicions del present document, inclosos els documents incorporats per referència.
 • Lloc de l’API de Contasimple: fa referència a qualsevol lloc web de Contasimple que proporcioni accés a les dades d'usuari i l’API de Contasimple, o a qualsevol altre lloc web pertanyent o controlat per Contasimple.

13.2. Condicions.


Subjecte als termes i condicions del present document, Contasimple li concedeix drets d'ús limitat, revocable, no exclusiu i no transferible per usar els Materials de desenvolupament, però únicament per al propòsit de desenvolupar i provar la seva Aplicació, així com per permetre que els seus clients utilitzin la seva integració dels materials de desenvolupament dins de la seva Aplicació. Aquests drets d'ús estan subjectes al pagament dels preus vigents d'accés al programa, i el no complir amb aquests pagaments pot ser motiu de la revocació d’aquests drets.

Mitjançant l'ús dels Materials de desenvolupament, l'ús de Contasimple, el seu API, els seus serveis web o qualsevol altre canal relacionat amb el programa, l'usuari manifesta la seva conformitat amb les presents condicions d'ús i els Termes de les Condicions d'ús generals de Contasimple.

Si l'usuari no està d'acord amb alguna clàusula i no vol acceptar les condicions íntegrament, la seva única opció, excepte acord per escrit en sentit contrari, és cessar immediatament en l'ús dels Materials de desenvolupament, del programa, l’API, els serveis web o qualsevol altre canal relacionat amb Contasimple i posar-se en contacte amb Contasimple per sol·licitar la baixa de les seves credencials i del seu compte d'usuari.

Contasimple es reserva el dret de restringir l'accés als Materials de Desenvolupament, les API, els serveis web, la web i a Contasimple en general a la seva sencera discreció, però sobretot si té la més mínima sospita que vostè o els seus usuaris estan fent un mal ús del programa (sempre sota criteri de Contasimple), per l'incompliment de les presents condicions, o per qualsevol altre motiu.

Vostè es compromet a mantenir les seves Credencials d'accés a Contasimple i especialment les seves Credencials de desenvolupador en estricta confidencialitat i a no vendre, transferir ni sublicenciar les Credencials d'accés ni de desenvolupador.

Si Contasimple rescindeix la seva llicència d'ús de Contasimple o dels Materials de desenvolupament, vostè haurà d'eliminar immediatament totes les dades de Contasimple, excepte quan en fer-ho incompleixi lleis o obligacions imposades per una autoritat governamental.

Per al cas que vostè gestioni dades en nom de tercers amb Contasimple, si un tercer usuari li rescindeix l'autorització per accedir al seu compte de Contasimple:
 • vostè haurà de deixar d'accedir a la mateixa de forma immediata.
 • en cas que vostè hagi creat el compte i sigui l'única persona amb accés a aquesta, haurà d'eliminar-la immediatament de Contasimple si així l'hi demana l'usuari.
 • en cas que el compte a la qual accedeixi sigui un compte creat per l'usuari i a la qual se li ha donat permisos d'accés, haurà de transferir de nou aquest compte a l'usuari.

13.3. Dades d'usuari.


Cada client o usuari de Contasimple ha de permetre-li que la seva Aplicació accedeixi a les seves dades d'usuari de Contasimple, i cada usuari ha de poder veure únicament les dades del seu propi compte de Contasimple.

La seva Aplicació ha d'incorporar un mecanisme de baixa voluntària que permeti als usuaris excloure's de la recopilació i l'emmagatzematge de les dades d'usuari (és a dir, les dades provinents de Contasimple, a més d'oferir poder optar perquè la seva Aplicació no utilitzi les seves dades d'usuari.

No ha d'emmagatzemar dades d'usuari rebudes de les API de Contasimple, excepte en la mesura en què l'usuari ho hagi autoritzat o indicat, i les condicions de servei de la seva aplicació han de recollir i explicar clarament quina informació van a recollir de les dades d'usuari i com la tracten i emmagatzemen. A més, la seva Aplicació únicament ha d'accedir al mínim conjunt d'informació de dades d'usuari necessari per realitzar l'acció desitjada.

Les dades d'usuari són privats, i no han d'exposar-se a qualsevol altre usuari. Per exemple, vostè no ha de recopilar informació sobre un usuari de Contasimple i mostrar aquesta informació a altres usuaris.

13.4. Usos prohibits.


Vostè no haurà de:
 • Utilitzar dades d'usuari de Contasimple en cap anunci, ni amb la finalitat de destinar els anuncis a usuaris determinats, sigui en la seva Aplicació o en qualsevol altre lloc.
 • Utilitzar el Contingut per a qualsevol de les finalitats següents: generació de missatges, promocions, ofertes o missatges massius; recerca o un altre tipus d'extracció de dades basades en l'ús; o per a qualsevol altre propòsit que no sigui, i únicament en la mesura necessària para, permetre als usuaris finals que utilitzin el Contingut en la seva Aplicació.
 • Utilitzar les API en qualsevol Aplicació que inclogui o mostri contingut per a adults, promocioni el joc, estigui involucrada en la venda de tabac o alcohol a persones menors d'edat, o incompleixi de qualsevol altra manera les lleis o normatives.
 • Vendre, arrendar, compartir, transferir o sublicenciar qualsevol Contingut, l’API o les Credencials d'accés, de forma directa o indirecta, a qualsevol tercer (inclosos, entre altres, els corredors de dades, els agregadors d’API, els venedors i els anunciants), tret que Contasimple ho aprovi prèviament per escrit en cada cas.
 • Oferir resultats de cerca d’API com a cerca agregada.
 • Barrejar Contingut de les API amb les dades de Contasimple obtinguts de forma directa o indirecta d'una altra font, inclosos les dades extretes dels nostres llocs web o facilitats per tercers, sigui mitjançant la tècnica de scrapping o qualsevol altre mitjà. Per exemple, vostè no pot complementar les dades d'usuari que hagi rebut a través de l’API amb un altre tipus d'informació de Contasimple obtinguda per extracció del nostre lloc de Contasimple, independentment de si aquesta extracció l'ha realitzat vostè o un tercer.
 • Distribuir o permetre l'accés a l’API de Contasimple a tercers, ni facilitar una interfície de programació d'aplicacions que proporcioni accés al Contingut de Contasimple. Qualsevol que desitgi accedir a les nostres API i al nostre Contingut ha de sol·licitar les seves pròpies Credencials d'accés.
 • Copiar o emmagatzemar Contingut ni capturar o emmagatzemar cap tipus d'informació que aparegui explícitament en el Contingut (com a dades transformades o resumits criptogràficament), excepte en la mesura en què ho permetin aquestes Condicions.
 • Intentar depassar o eludir les limitacions dels diferents plans de preus de Contasimple, o les limitacions en trucades i ús de la nostra API. Si entenem que ha depassat o eludit les nostres limitacions, o que ho ha intentat, podríem suspendre temporalment o bloquejar de forma permanent el seu accés als Materials de desenvolupament o a Contasimple en general, desactivar el seu compte de desenvolupador, o ambdues coses.
 • Utilitzar les mateixes credencials d'accés del seu compte de desenvolupador per a aplicacions diferents, en cas de voler accedir a les dades d'usuari amb més d'una aplicació ha de sol·licitar diferents Credencials d'accés per a cada aplicació.
 • Tret que ho permetin explícitament aquestes Condicions, no ha de modificar, copiar, descompilar, ni realitzar enginyeria inversa de cap Contingut ni més específicament dels Materials de desenvolupament. Aquesta restricció inclou qualsevol dada derivada, transformat o resumit criptogràficament, i qualsevol mètode amb el qual pugui capturar informació que aparegui explícitament en el Contingut, encara que no emmagatzemi el propi Contingut.
 • Reformatar, realitzar enginyeria inversa o modificar de qualsevol altra manera les API, les Credencials d'accés, la web de Contasimple, qualsevol altre canal d'accés a Contasimple o qualsevol tipus de Contingut.
 • Interrompre o interferir amb els serveis de Contasimple, o amb els servidors o les xarxes connectats als serveis de Contasimple, ni incomplir els requisits, procediments, polítiques o normatives de les xarxes connectades als serveis de Contasimple.

13.5. Requisits de l'Aplicació.


La seva Aplicació ha d'incloure el seu propi acord d'usuari i la seva pròpia política de privacitat. Abans d'obtenir informació procedent dels usuaris de l'Aplicació, ha d'informar-los sobre quin tipus d'informació recopilar i com s'utilitzarà o es compartirà, per tenir el seu consentiment una vegada siguin coneixedors d'això.

Si la seva Aplicació permet als seus usuaris obtenir dades d'usuari dels seus comptes de Contasimple, els usuaris han de poder autenticar en el seu compte de Contasimple mitjançant el protocol OAuth 2. Si un usuari de Contasimple permet a la seva Aplicació accedir a les seves dades d'usuari, la seva Aplicació accedirà únicament a la informació mínima necessària perquè la seva Aplicació pugui realitzar la tasca per la qual l'usuari li ha donat permís, i vostè haurà d'assegurar-se que les dades d'usuari són accedits, processaments, transmesos i mantinguts sempre de conformitat amb els termes i condicions acordats entre vostè i l'usuari.

La seva Aplicació no ha de guardar (ni en memòria permanent, ni intermèdia, ni tampoc en cache), ni sol·licitar, excepte, per quan es necessiti autenticar inicialment amb l’API, o recopilar contrasenyes d'usuaris de Contasimple, en cap concepte. L'accés a les dades d'usuari ha de dur-se a terme autenticant contra l’API de Contasimple i fent ús de l’API key, API secret, l’access Token i Refresh Token posteriorment, que sí poden ser emmagatzemats.

13.6. Drets de propietat intel·lectual.


Contasimple és l'únic propietari de tots els drets (incloent-hi especialment tots els drets de propietat intel·lectual, marques, títols, logotips, dissenys, documentació, codi font, procediments, know-how, etc.) relacionats amb els Materials de desenvolupament i amb Contasimple en general, d'ara endavant la Propietat Intel·lectual de Contasimple.

Salvo pels limitats drets expressament concedits a l'usuari en aquest acord, Contasimple no garanteix a l'usuari cap dret, títol o interès sobre la Propietat Intel·lectual de Contasimple.

Si la seva Aplicació envia algun tipus d'informació i/o dades a Contasimple a través de l’API, els serveis web o qualsevol altre canal, vostè cedeix a Contasimple drets en l’àmbit mundial, irrevocables, no exclusius, lliures de costos, i perpetus per usar, reproduir, adaptar, modificar, traduir, publicar, mostrar i distribuir aquesta informació i/o dades únicament amb l'objectiu de permetre a Contasimple oferir aquesta API, els serveis web, Contasimple en general o qualsevol altre producte o servei relacionat amb Contasimple, i sempre en compliment amb la política de privacitat de Contasimple. Vostè és el responsable d'assegurar-se que té els drets necessaris i el consentiment (especialment dels usuaris de la seva Aplicació) per cedir a Contasimple aquests drets.

Si vostè facilita a Contasimple algun tipus de feedback o comentari sobre els Materials de desenvolupament o Contasimple en general, vostè està cedint a Contasimple drets en l’àmbit mundial, irrevocables, no exclusius, lliures de costos, i perpetus per usar, copiar, modificar, sublicenciar o explotar de qualsevol altra forma dit feedback o comentaris.

Respecte a la seva Aplicació, vostè posseeix tots els drets, títols i interessos sobre aquesta.

13.7. La marca.


Tot ús dels logotips de Contasimple o de les seves respectives marques hauran de comptar amb l'autorització prèvia per escrit de Contasimple.

En cas de tenir-la, i excepte acord per escrit en sentit contrari, vostè es compromet a complir amb totes les Directrius de marca Contasimple, a l'hora visualitzar i imprimir els seus logotips i marques, i a obeir qualsevol petició de canvi o correcció sobre els mateixos que se'ls pugui fer arribar.

Les Directrius de marca són les instruccions publicades o facilitades pel propietari de la marca pel que fa a com ha d'utilitzar-se aquesta marca i el seu logotip, per exemple, en quins mitjans es pot mostrar el logotip, quins colors i grandàries ha de tenir, sobre quins fons ha de mostrar-se, etc.

Vostè no ha de:
 • Utilitzar logotips de Contasimple en la seva Aplicació d'una manera que no estigui contemplat explícitament en les Directrius de la marca de Contasimple
 • Incloure una visualització d'aquests logotips d'una manera enganyosa, difamatòria, il·lícita, calumniosa, despectiva, obscena o ofensiva de qualsevol altra manera per Contasimple, a la seva sencera discreció, o d'una forma que suggereixi que hem creat, patrocinat o recolzat la seva Aplicació o el seu contingut;
 • Utilitzar les API, el Contingut o els logotips de Contasimple per a qualsevol propòsit il·legal, no autoritzat o indegut de qualsevol altra manera, o de tal forma que s'infringeixin aquestes Condicions (o qualsevol document incorporat a elles), o s'incompleixin lleis o normatives, o es violin drets de tercers, o s'exposi a Contasimple, o als seus socis a responsabilitats legals per l'ús que vostè faci de les API.

13.8. Publicitat de l'Aplicació.


En virtut de les Directrius de la marca, vostè pot promocionar la seva Aplicació, p. ex. parlant d'ella en els mitjans tradicionals o en línia i amb els seus usuaris, sempre que ho faci de manera honesta i sense donar a entendre que la seva Aplicació és obra de Contasimple o que compta amb el seu respatller (ni adornant de qualsevol altra manera la seva relació amb Contasimple). No obstant això, no podrà publicar a través dels mitjans tradicionals o en línia cap comunicat de premsa formal que faci referència a Contasimple sense el consentiment previ de Contasimple, tret que es permeti explícitament en les Directrius de la marca.

13.9. Publicitat de Contasimple.


Contasimple pot fer referència pública a vostè, sigui de forma oral o per escrit, com licenciatario dels Materials de desenvolupament (excepte acord per escrit en sentit contrari entre ambdues parts). També podrem publicar el seu nom i el seu logotip (amb o sense enllaços a la seva Aplicació) en el nostre lloc web, en comunicats de premsa i en materials promocionals sense el seu consentiment previ.

13.10. Conformitat amb les lleis i normatives.


Per poder utilitzar els Materials de desenvolupament de Contasimple en general, vostè ha de complir amb tota la legislació vigent, incloses l'Acta de drets d'autor digitals del mil·lenni, la HIPAA, les lleis d'exportació aplicables i les presents Condicions, que es podran esmenar periòdicament amb o sense previ avís. Vostè i la seva Aplicació també han de complir amb l'actual Política de privacitat de Contasimple, que Contasimple actualitzarà de forma periòdica.

En cas que existeixi qualsevol conflicte entre el contingut d'aquest document i el de documents anteriors, el present document regirà l'ús de les API. Si no està d'acord amb alguna de les disposicions de les presents Condicions, no faci ús de les API ni utilitzi Contasimple.

Si utilitza les API de Contasimple després que s'hagin realitzat canvis en les Condicions d'ús, estarà acceptant atenir-se a la versió més recent d'aquestes Condicions d'ús. Si no està d'acord amb les Condicions d'ús, o amb els canvis realitzats en les Condicions, ha d'interrompre el seu ús de les API.

13.11. Seguretat i fugida de dades.


La seva xarxa, el seu sistema operatiu i el programari dels seus servidors web, les seves bases de dades i els seus ordinadors i servidors (col·lectivament, “Sistemes”) han de configurar-se de manera adequada perquè pugui utilitzar la seva Aplicació de forma segura, la qual cosa implica protegir tot el Contingut (inclosos, entre altres dades, tota la informació d'identificació personal) d'accessos o usos no autoritzats, mitjançant estàndards de privacitat i seguretat comercialment raonables. No ha de seleccionar els Sistemes ni organitzar la seva arquitectura de cap manera que li permeti evitar les obligacions anteriors. Haurà d'informar a Contasimple amb promptitud de qualsevol deficiència de seguretat o intrusió que descobreixi en els seus Sistemes, per escrit. Col·laborarà amb Contasimple per corregir immediatament qualsevol deficiència de seguretat, ja es tracti de supressions, còpies de seguretat o de la recuperació de dades esborrades, i desconnectarà immediatament qualsevol intrusió i a tots els intrusos. En cas de produir-se qualsevol deficiència de seguretat o intrusió que afecti la seva Aplicació, no realitzarà declaracions públiques (és a dir, en premsa, blogs, taulers d'anuncis, etc.) sense haver-ho notificat prèviament a Contasimple i sense el permís previ, explícit i per escrit, de Contasimple per a cada cas.

Vostè accepta ajudar a Contasimple perquè verifiqui el seu compliment amb les presents Condicions; per a això, ens facilitarà informació sobre la seva Aplicació, la qual cosa pot incloure accés a la seva Aplicació i a altres materials relacionats amb el seu ús de les API. Si no demostra una total conformitat amb el present Contracte, Contasimple pot restringir o rescindir el seu accés a les API.

13.12. Suport tècnic, modificacions i actualitzacions.


Contasimple pot oferir suport tècnic, o publicar modificacions o actualitzacions de les API, els serveis web i Contasimple en general a la seva sencera discreció.

Contasimple pot deixar de proporcionar suport tècnic, modificacions o actualitzacions a qualsevol moment sense previ avís i sense incórrer en cap tipus de responsabilitat amb vostè. Contasimple pot publicar versions posteriors de les API i sol·licitar-li que utilitzi aquestes versions.

El seu ús continuat de les API després de la publicació d'una versió posterior es considerarà com la seva acceptació de les modificacions o actualitzacions i de les presents condicions de servei de l’API i de les Condicions d'ús generals de Contasimple.

13.13 .Tarifes.


Actualment, les API s'ofereixen de manera gratuïta, però Contasimple es reserva el dret de cobrar una tarifa per l'ús d'aquestes API en el futur. Si Contasimple arriba a cobrar una tarifa per l'ús de les API o per qualsevol eina o funció de desenvolupador, vostè no estarà obligat a seguir utilitzant els recursos de desenvolupador de Contasimple.

13.14. Desenvolupament independent de Contasimple..


Vostè entén i reconeix que Contasimple, de manera independent, pot crear aplicacions, continguts i altres productes o serveis que poden resultar similars a la seva Aplicació o competir amb ella. En les presents Condicions no es formularà cap clàusula que dificulti o impedeixi a Contasimple la creació i l'aprofitament complet de qualsevol aplicació o contingut, i d'altres elements, sense incórrer en cap tipus d'obligació amb vostè.

13.15. Excepció del desenvolupador en la nostra Política de privacitat.


Contasimple pot revelar informació personal sobre els desenvolupadors per identificar als autors, per gestionar les consultes dels usuaris reals o potencials i per a altres finalitats que Contasimple consideri raonablement necessaris en virtut de les presents Condicions. Vostè entén i accepta que Contasimple pugui accedir, conservar i revelar la seva informació personal i els detalls del seu compte de desenvolupador si així ho requereix la legislació vigent, o si es creu de bona fe que tal accés, conservació o revelació és raonablement necessària per complir amb els processos legals o per protegir els drets, la propietat o la seguretat de Contasimple, les seves filials o associats, els seus usuaris o el públic en general.

13.16. Propietat de Contasimple.


Pel que fa al convingut entre vostè i nosaltres, Contasimple té la llicència o posseeix tots els drets, títols i interessos (inclosos tots els drets de propietat intel·lectual):
 • de les API i de tots els elements, components i programes executables de les API
 • del Contingut disponible a partir de les API
 • dels Materials de desenvolupament de Contasimple
 • dels logotips de Contasimple, les nostres marques comercials i altres tipus de propietat intel·lectual (els objectes de les clàusules (a)-(d) es denominen, col·lectivament, els “Materials de Contasimple”. Excepte en el cas de les llicències explícites concedides en les presents Condicions
Contasimple no li atorga cap dret, títol o interès sobre els Materials de Contasimple. Vostè accepta emprendre accions legals, inclosa la formalització de declaracions jurades o altres documents, a mesura que Contasimple l'hi sol·liciti de forma raonable per efectuar, perfeccionar o confirmar els drets de Contasimple sobre els Materials de Contasimple.

13.17. Aplicació.


Vostè declara i garanteix a Contasimple que, a excepció dels Materials de Contasimple, vostè té dret a utilitzar, reproduir, transmetre, copiar, mostrar públicament, representar públicament i distribuir la seva Aplicació, i que l'ús que Contasimple i els usuaris de Contasimple facin de la seva Aplicació no violarà els drets de tercers (p. ex., drets d'autor, patents, marques comercials o altres drets de propietat de les persones o entitats) ni cap normativa o legislació vigent, incloses les lleis dels països en els quals es distribueixi l'Aplicació. Excepte en la mesura en què la seva Aplicació contingui Materials de Contasimple, Contasimple no reclamarà cap tipus de propietat o de control sobre la seva Aplicació.

Pel present document, vostè atorga a Contasimple un dret i una llicència lliures de cost, no exclusius, d'abast mundial i irrevocables durant el període de vigència d'aquestes condicions, en virtut de tots els seus drets de propietat intel·lectual, per a:
 • utilitzar, representar i mostrar la seva Aplicació i el seu contingut amb la finalitat de comercialitzar-la, exhibir-la i posar-la a la disposició dels usuaris
 • enllaçar i dirigir als usuaris a la seva Aplicació
 • sublicenciar els drets anteriors a les nostres filials
Després del venciment de les presents Condicions i quan rebem la seva sol·licitud per escrit, Contasimple prendrà les mesures comercialment raonables, que determinarà a la seva sencera discreció, per eliminar totes les referències i tots els enllaços a la seva Aplicació dels llocs web i els serveis de Contasimple.

Contasimple no tindrà cap altra obligació d'eliminar còpies, referències o enllaços a la seva Aplicació.

El present Contracte entrarà en vigor en la data en què accepti aquestes Condicions i seguirà vigent fins que vostè deixi d'utilitzar el nostre API, els serveis web, els Materials de desenvolupament o Contasimple rescindeixi el seu accés a les API.

13.18. Suspensió o Rescissió.


Contasimple podrà interrompre el seu accés a Contasimple a través d'algun o de tots els canals d'accés, incloent-hi especialment les API, els serveis web o la web, a qualsevol moment i per qualsevol motiu, especialment si se sospita que vostè està fent un mal ús del programa o nfligeix les Condicions de servei.

Contasimple també podrà imposar límits a funcions i serveis determinats, o restringir el seu accés a algunes o a totes les API, o als nostres llocs web. Tots els nostres drets, especificats en aquestes Condicions, podran exercir-se sense previ avís i sense incórrer en cap responsabilitat amb vostè. Contasimple es reserva el dret de desactivar o regular el seu compte en funció del volum i la freqüència de l'activitat de la xarxa.

Efecte de la rescissió

Quan es rescindeixi el Contracte entre vostè i nosaltres, en virtut d'aquestes Condicions: tots els drets i llicències que se li atorguin es rescindiran de forma immediata; vostè destruirà sense dilació qualsevol Informació confidencial sobre Contasimple que tingui en la seva poder o sota el seu control; cap de les dues parts serà responsable davant l'altra pel fet que el Contracte hagi vençut; i tret que Contasimple accepti un altre procediment per escrit o que s'estipuli en aquestes Condicions, vostè haurà d'eliminar de forma permanent tot el Contingut i les dades que hagi emmagatzemat derivats del seu ús de les API.

Contasimple podrà sol·licitar-li que certifiqui per escrit la seva conformitat amb aquesta secció.

13.19. Exempció de garantia.


A pesar que Contasimple s'esforça perquè les seves API estiguin sempre disponibles, aquest contracte no li garanteix cap temps mínim de servei, ni per l’API, ni per a la web, ni per a cap altre canal d'accés a Contasimple, no obstant això, el nostre equip tècnic farà tot el possible per minimitzar les interrupcions de servei al màxim.

Els Materials de desenvolupament, el Contingut i en general qualsevol Material de Contasimple es proporciona “tal qual” i “segons disponibilitat”, sense garanties explícites o implícites de cap tipus.

Contasimple i qualsevol agent, col·laborador o tercer relacionat amb Contasimple neguen explícitament totes i cadascuna de les garanties o condicions implícites de comerciabilitat, idoneïtat per a un propòsit concret, disponibilitat i seguretat.

Encara que l'equip tècnic de Contasimple realitza extensives proves tant dels Materials de desenvolupament com de Contasimple en general, les seves funcionalitats i càlculs, donada la complexitat del desenvolupament de programari, Contasimple no pot garantir que Contasimple estigui lliure d'errors, i no assumeix cap responsabilitat pels danys que del seu ús es puguin derivar o ocasionar a l'usuari o a tercers. És responsabilitat de l'usuari que usa Contasimple o dels tercers que obtenen informació extreta de Contasimple cerciorar-se que la informació que obtenen és correcta, i en cas de no ser-ho es comprometen a notificar-ho a Contasimple amb la màxima celeritat possible per poder corregir-la, però així i tot, àdhuc havent estat notificada Contasimple de l'existència d'algun error o informació incorrecta, la responsabilitat seguirà recaient sobre usuaris i els tercers que facin ús del programa.

Vostè serà l'únic responsable de tots els danys resultants d'utilitzar Contasimple, inclosos els danys a la seva Aplicació i al seu sistema informàtic, o si es produeix alguna pèrdua de dades o de qualsevol altre tipus d'informació. Cap avís o informació, sigui oral o escrit, que vostè rebi de nosaltres, o a través de la nostra web o el nostre servei crearà cap garantia o condició que no estigui especificada explícitament en les presents condicions.

L'usuari accepta mantenir indemne i indemnitzar a Contasimple i el seu equip tècnic enfront de reclamacions de tercers relacionades amb l'ús de Contasimple, amb inclusió de la responsabilitat o despesa ocasionada per les reclamacions, pèrdues, danys de tot tipus, litigis, resolucions, costes processals i honoraris d'advocats o uns altres de qualsevol tipus, sent Contasimple qui farà arribar a l'usuari la corresponent notificació escrita d'aquesta reclamació, litigi o acció.

La incapacitat de l'equip tècnic per exercir qualsevol dret inclòs en les presents condicions d'ús no s'entendrà en cap cas com una renúncia d’aquests.

13.20. Limitació de responsabilitat.


Vostè acceptarà la següent limitació de responsabilitat en la mesura en què ho permeti la legislació vigent: Vostè entén i accepta explícitament que Contasimple no serà responsable davant vostè de cap dany directe, indirecte, incidental, especial, conseqüent o exemplar, inclosos els danys per pèrdua de beneficis, prestigi professional, ús, dades o altres pèrdues intangibles (encara que s'hagués advertit a Contasimple de la possibilitat de tals danys), resultants:
 • de l'ús o la impossibilitat d'usar les APIs, els serveis web o el contingut de Contasimple
 • del cost d'aprovisionament de mercaderies i serveis substituts
 • de l'accés no autoritzat a les seves transmissions o dades, o de la seva alteració
 • de les declaracions o la conducta de tercers sobre els Materials de Contasimple
 • de qualsevol altre factor relacionat amb els Materials de Contasimple o qualsevol altre producte o servei de Contasimple.
Vostè eximeix a Contasimple de tota responsabilitat agregada i acumulativa de Contasimple, derivada o relacioneu amb aquestes condicions, abans de res cas o en virtut de qualsevol teoria de responsabilitat.

13.21. Indemnització.


Vostè accepta eximir de tota responsabilitat i indemnitzar a Contasimple i les seves filials, i als seus respectius directors, executius, agents, empleats, publicistes i associats, enfront de qualsevol demanda de tercers derivades o relacionada d'alguna manera amb el seu ús dels Materials de Contasimple, l'incompliment d'aquestes Condicions o qualsevol altra acció legal que tingui connexió amb el seu ús dels Materials de Contasimple, inclòs qualsevol tipus de responsabilitat o despesa derivada dels costos per demanda, pèrdua, dany (real o conseqüent), plet, judici, litigi i dels honoraris raonables dels advocats, de qualsevol classe i naturalesa.

14.- Signatura Electrònica

Generació de Factura electrònica

Dins de les mesures estructurals del Pla d’erradicació de la morositat en el sector públic, la Llei 25/2013, de 27 de desembre, dotada de caràcter bàsic i, per tant, aplicable a totes les administracions públiques, té per objectiu impulsar l'ús de la factura electrònica i crear el registre comptable de factures.

Aquesta mesura permetrà una major protecció del proveïdor, reduint la morositat del sector públic, i un millor control comptable de les factures pendents de pagament, el que contribuirà a millorar el control de la despesa pública i reforçar la transparència.

Les factures electròniques que es remetin a les administracions públiques han de tenir un format estructurat i estar signades amb signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, d'acord amb el que disposa l'article 10.1 a) del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre , pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i en l'article 2 de la Directiva 1999/93 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 1999, per la qual s'estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica basada, bé en un certificat reconegut i creada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatures segons el que disposen els apartats 6 i 10 de l'article 2 de la Directiva, o bé, en un certificat reconegut, d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 10 de l'article 2 de l'esmentada Directiva.

L'aplicació permet complir amb els requisits exigits per la Llei 25/2013, el Reial Decret 1619/2012, com és el cas, l'Ordre HAP / 492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l'àmbit d'aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, l'Ordre HAP / 1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques, la Resolució de 25 de juny de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'estableixen les condicions d'ús de la plataforma FACe-Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat i la Resolució de 10 d'octubre de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques i de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual s'estableixen les condicions tècniques normalitzades del punt general d'entrada de factures electròniques.


Signatura de documents

L'aplicació permet la signatura de documents, ja sigui dels documents que generen per la pròpia aplicació (factures, pressupostos, albarans ...) o dels documents que l'usuari pugi al disc virtual de l'aplicació.

En els dos casos; generació de factura Electrònica i signatura de document l'usuari pot optar per: incorporar la seva pròpia signatura electrònica als documents, cedint el seu certificat electrònic i la contrasenya al titular del programari. O encarregar a aquest l'expedició en el seu nom dels documents a signar, per això s'utilitzarà un certificat d'aplicació, que reuneixi les característiques esmentades.

En aquest últim cas, és obligatori que s'acceptin les següents:

CLÀUSULES CONTRACTUALS
 • I. El client està obligat a l'expedició de la factura, d'ara endavant el "CLIENT" i declara que ha estat autoritzat pel destinatari de les factures en endavant, "EL DESTINATARI" per emetre les factures associades als serveis prestats i / o productes venuts, a través de la utilització de mitjans electrònics.

 • II. El CLIENT autoritza, des de la data de subscripció del present document, el titular del certificat d'aplicació a l'expedició de les factures electròniques a l'DESTINATARI, perquè pugui, en nom i representació del CLIENT, signar, i expedir les esmentades factures electròniques mitjançant l'ús el seu certificat de signatura digital

 • III. Es declara conèixer i acceptar que:

  • III.a El CLIENT és l'únic responsable que la factura sigui vàlida i eficaç, i que les dades contingudes en ella siguin reals.

  • III.b El CLIENT serà el responsable del compliment de totes les obligacions que s'estableixen en el títol preliminar del Reial Decret 1619/2012.

  • III.c El CLIENT, és l'únic responsable directe davant del DESTINATARI i enfront de tercers, en relació amb les factures expedides pel titular del certificat.

  • III.d Per mitjà del present acord el titular del certificat. no adquireix cap obligació de conservació i / o custòdia de les factures del CLIENT a què es refereix el Reial Decret 1619/2012.

  • III.e Així mateix, el titular del certificat. no intervé en les operacions de comerç electrònic, ni de cap altre tipus, que es realitzin entre el CLIENT i el DESTINATARI dels productes i / o serveis, de manera que el titular del certificat. no es responsabilitza del resultat de les negociacions, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se dels productes i / o serveis que siguin objecte de negociació entre tots dos.

  • III.f La informació incorporada o proporcionada pel CLIENT, i si és el cas, el DESTINATARI, en relació amb el contingut de les factures, és responsabilitat d'aquests, amb absoluta indemnitat per al titular del certificat derivada de possibles errors, omissions, incorreccions o per qualsevol altra causa, fins i tot virus que pogués portar incorporada la informació intercanviada.

15.- Integracions

Amb l'objectiu d'oferir als nostres clients la millor experiència d'usuari possible, Contasimple permet integrar els serveis de terceres a aplicacions dins del propi programa. Tal és el cas de la integració amb Dropbox, Google Drive, Microsoft Mail, Zettle, etc. així com de qualsevol altra integració que s'anyada en el futur.

Cada integració pot enviar o rebre informació a la tercera aplicació, segons la naturalesa d’aquesta , per exemple:
 • la integració amb Dropbox consisteix en l'enviament de les factures en format PDF al compte de Dropbox indicat per l'usuari.
 • la integració amb Zettle consisteix en la recepció de les vendes registrades amb el compte de Zettle facilitat per l'usuari.
Sigui el que sigui l'adreça de la sincronització, Contasimple no serà responsable per l'ús que es faci de la informació enviada, o de la veracitat de la informació rebuda, per la qual cosa és responsabilitat de l'usuari assegurar-se que tant l'ús com la informació en si és correcta.

A continuació s'ofereixen més detalls sobre algunes de les integracions particulars.

15.1. Zettle.


Zettle és un servei de processament de pagaments que permet als seus usuaris processar pagaments amb targeta de crèdit o dèbit mitjançant els lectors de targeta que comercialitza l'empresa del mateix nom.

Aquells usuaris que ho desitgin poden enllaçar el seu compte de Zettle amb Contasimple per sincronitzar les vendes registrades en Zettle automàticament amb Contasimple.

Si un usuari decideix enllaçar el seu compte i activa la sincronització, Contasimple crearà una nova factura emesa per cada venda registrada en Zettle per comptabilitzar els ingressos de forma automàtica al programa.

La informació de cada factura creada és la informació que ens facilita Zettle per a cada venda, i Contasimple no serà responsable de la seva veracitat, per la qual cosa és responsabilitat de l'usuari la revisió d’aquetes, això és especialment important prèvia presentació d'impostos per assegurar-se que els càlculs d'impostos reflecteixen els ingressos correctes.

Si durant la sincronització de les vendes Contasimple detectés alguna incidència amb una venda concreta, com per exemple, que l'import de la mateixa difereixi del de la venda per no haver estat capaces de reconstruir la venda original amb la informació facilitada per Zettle, Contasimple marcarà aquesta venda amb un avís per a la seva posterior revisió per part de l'usuari. Per contra, si la venda no pogués sincronitzar-se per qualsevol motiu, Contasimple marcarà la venda com no sincronitzada perquè l'usuari sàpiga que ha de registrar-la manualment al programa. En qualsevol cas, és responsabilitat de l'usuari revisar la informació sincronitzada i assegurar-se que és correcta, especialment, abans de la presentació d'impostos.

Encara que l’API de Zettle s'usa principalment per extreure informació de vendes del servei de Zettle, en certs casos molt concrets l’API pot requerir l'enviament de dades o d'informació a Zettle, en aquests casos, l'usuari concedeix a Zettle (mitjançant l'ús de l’API) drets perpetus, lliures de royalties i no exclusius per processar, reproduir, adaptar, modificar, traduir, visualitzar o distribuir aquestes dades amb l'objectiu únic de poder oferir accés a l’API i d'exercir les funcions que aquesta ofereix. Per a més informació sobre aquets drets pot consultar-se directament amb Zettle.

15.2. eInforma - Informes d'empreses.


INFORMES D'EMPRESES

L'aplicació ofereix als seus usuaris la possibilitat d'obtenir informes mercantils d'empreses, així com altres tipus d'informes d'utilitat per a la gestió de l'activitat dels seus usuaris. Aquests informes, no són facilitats directament pel lloc web contasimple.com, sinó que per a l'obtenció d'aquests l'usuari és redirigit a un domini de l'empresa INFORMA D & B, SA (En endavant INFORMA). Pel que la informació continguda en els mateixos provenen de la base de dades d'INFORMA, qui garanteix la legitimitat de les fonts d'informació dels productes i serveis continguts en les bases de dades i la legalitat dels procediments i accions encaminades a la seva creació i distribució, així com que es troben protegides pel que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, i Llei 6 de març de 1998.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) l'aplicació no facilita cap dada dels seus usuaris a INFORMA. Serà l'usuari, el qual, si decideix contractar amb INFORMA, li faciliti les seves dades i accepti les seves condicions generals d'ús i contractació.

FUNCIONALITAT AUTOCOMPLETAR

L'aplicació disposa de la funcionalitat d'autocompletar, aquesta funcionalitat permet a l'usuari emplenar de manera automàtica les dades dels clients i/o proveïdors que creï a l'aplicació. Aquesta funcionalitat es du a terme accedint a la base de dades de l'empresa INFORMA D & B, SA (Des d'ara INFORMA), qui garanteix la legitimitat de les fonts d'informació dels productes i serveis continguts en les bases de dades i la legalitat dels procediments i accions encaminades a la seva creació i distribució, així com que es trobin protegides pel que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, que aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, i Llei 6 de març de 1998.

En aquest procés l'aplicació no facilita cap dada dels seus usuaris a INFORMA, ja que l'enviament de la sol·licitud es realitza de forma anonimitzada.

16.- Digitalització certificada de factures i documents anàlegs.

L’aplicació ofereix als seus usuaris la possibilitat de realitzar processos de digitalització certificada de documents tributaris, segons s’estableix en l’Ordre EHA/962/2007, del 10 d’abril del 2007. L’aplicació ha estat homologada per l’Agencia Tributaria d’Espanya per poder oferir aquest servei.

L’aplicació informa als usuaris que facin servir aquest servei i, aquests accepten expressament, que per poder prescindir dels documents físics digitalitzats, aquest procés de digitalització s’ha de realitzar mitjançant el procediment de captures d’imatges directament des de la càmera del dispositiu que s'utilitza per la captura de la imatge.

Tanmateix, l’aplicació no es fa responsable del contingut de les captures d’imatge sotmeses al procediment de digitalització, essent responsabilitat de l’usuari el contingut d’aquestes, així com la seva correlació amb l’apunt comptable al que es vinculi. Igualment, l’aplicació no respon de la consideració fiscal que l’usuari determini en relació amb els documents sotmesos al procediment de digitalització.logo

Cegid és un dels principals actors en solucions de gestió empresarial al núvol per a Finances (ERP, tresoreria, impostos), Recursos Humans (Nòmina, gestió del Talent, gestió del Temps), Comptabilitat, Retail, Emprenedors i Petites empreses.

Manténte conectado

Ajuda

Altres versions

Empresa


Desenvolupadors

Països


Contasimple és un producte de CEGID SMB, SAU     Calle Labastida 10, 28034 Madrid, NIF A08147811, T 932 933 806