932 933 806
Contacta'ns si tens dubtes

Eina web de facturació, comptabilitat i impostos per a autònoms

PROVA'NS, ÉS GRATIS

Si ets autònom, Contasimple cobreix totes les teves necessitats de facturació, comptabilitat i impostos.
La nostra eina està dissenyada 100% per cobrir els processos diaris d'un autònom, simplificant les seves gestions i garantint la correcta administració de les seves factures i impostos.:
  • Llibre registre de factures emeses: Llistat de les factures que has emès o generat.

  • Llibre registre de factures rebudes: Llistat de les factures que els teus proveïdors t'han emès o generat.

  • Llibre registre de despeses: Llistat de factures simplificades o despeses, que no són factures i per tant només es poden desgravar com a despesa.

  • Llibre registre de béns d'inversió: Llistat de les factures que els teus proveïdors t'han emès, però només aquelles que són béns amortitzables.

Comptabilitat i facturació en línia per a autònoms


Contasimple facilita l'autònom el procés de càlcul dels seus impostos tant trimestrals com anuals. Entre els impostos dels autònoms, suportem:
  • I.V.A.: Model trimestral 303 i model anual 390.
  • I.R.P.F.: Model trimestral 130 i model anual 100.
  • Retencions factures rebudes: Model trimestral 111 i model anual 190.
  • retenció lloguers: Model trimestral 115 i model anual 180.
  • Operacions amb terceres persones: Model anual 347.
  • operacions intracomunitàries: Model 349.

recomanacions:Contasimple - La web de facturació, comptabilitat i impostos.

Ajuda

Altres versions

Empresa


Desenvolupadors

Actualitat CS


Països