932 933 806
Contacta'ns si tens dubtes
Mai abans la signatura electrònica havia estat tan fàcil.
Prova'ns, és gratis!

Signa electrònicament les factures, pressupostos o albarans

Envia als teus clients les factures signades electrònicament

Un document signat electrònicament ofereix les següents garanties:


Integritat
Integritat
Es garanteix que ningú ha pogut alterar el document des de la seva signatura.
Autenticitat
Autenticitat
Es garanteix que el document ha estat emès per qui el signa, o si ho signa un tercer, que aquest actua com a garant de la integritat del mateix.
No repudi
No repudi
En venir signat, el document no serà rebutjat per dubtes sobre el seu origen.

Signa les factures, pressupostos o albarans o qualsevol altre fitxer

  • Podràs signar tant les factures, pressupostos o albarans que emetis amb el programa, com qualsevol altre document emmagatzemat al disc virtual. Tots ells de forma nativa.
Signa les factures, pressupostos o albarans o qualsevol altre fitxer

Signa documents PDF electrònicament

Signa documents PDF electrònicament

  • Quan el teu client obri el PDF amb el programa Adobe Reader, se li avisarà que està signat, mostrant-li per qui i la data de la signatura, així com si aquesta és vàlida o no.

Signa documents Word o Excel electrònicament

  • Quan el teu client obri el document Word o Excel, el programa li avisarà que es tracta d'una versió final del mateix signada electrònicament. Si el client vol modificar-la, perdrà la signatura del mateix.
Signa documents Word o Excel electrònicament
A què estàs esperant?

Prova'ns, és gratis!Contasimple - La web de facturació, comptabilitat i impostos.

Ajuda

Altres versions

Empresa


Desenvolupadors

Actualitat CS


Països