932 933 806
Contacta'ns si tens dubtes

Retenció d’IRPF

Models d’impostos 111 (trimestral)
i 190 (anual).Omple de manera fàcil, ràpida i segura
els teus models d’impostos

El model 111 és la liquidació trimestral que declara a l'Agència Tributària les retencions d'IRPF aplicades a les nòmines dels treballadors i les factures rebudes per serveis prestats per autònoms professionals. També als premis per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

El modelo 190 és la declaració anual que informa a l’Agència Tributària de les retencions d’IRPF, per tant és una declaració informativa anual.Model 111

El model 111 és la declaració trimestral de les retencions d'IRPF practicades a treballadors, professionals i empresaris.

La majoria d'autònoms, empresaris i societats estan obligats a presentar el model 111 per pagaments derivats de les retencions aplicades a factures rebudes, al sou de treballadors i a premis i participacions (jocs, concursos, rifes...).

Impostos model 111

Impostos model 190

Model 190

El model 190 és el resum anual del model 111 trimestral.

El model 190 d'Hisenda és el resum anual de les retencions d'IRPF aplicades a factures rebudes, al sou de treballadors i a premis de participació en concursos, jocs i rifes.

Som l'eina que més models d'impostos suporta.

Software fiscal per a assessories
COMENÇA GRATIS

Prova 1 mes el Pla Ultimate
Pla Bàsic gratis per sempre

Sense targeta de crèdit · Sense compromisosContasimple - La web de facturació, comptabilitat i impostos.

Ajuda

Altres versions

Empresa


Desenvolupadors

Actualitat CS


Països