932 933 806
Contacta'ns si tens dubtes

IVA

Models d’impostos 303 (trimestral)
i 390 (anual).Complimenta de manera fàcil, ràpida i segura
els models d'impostos

A l’exercir una activitat en la que vens productes i serveis, hauràs d’aplicar a les teves factures l’IVA que el teu client hagi de pagar.

Si vens béns, també hauràs de comprar subministraments als teus proveïdors, pel que hauràs de suportar l’IVA de la factura que t’emetrà el teu proveïdor i després hauràs de repercutir-lo a la factura que emetràs al teu client.

El model 303 d’IVA trimestral de l’Agència Tributària ha de ser presentat per tots els autònoms donats d’alta, inclús si en aquell trimestre no han tingut activitat.
Excepcions:Model 303

El model 303 és la liquidació trimestral de l’IVA.

Mitjançant el model 303, autònoms, empresaris i societats comuniquen i declaren a l'Agència Tributària la diferència entre els imports d'IVA que han facturat per les seves vendes i el que han suportat en les seves compres.
Tenen obligació de presentar el model 303 aquells empresaris i professionals que realitzin una activitat econòmica. inclús si en aquell trimestre no han tingut activitat i per tant el resultat és zero.

Model d'impostos 303

Model d'impostos 390

Model 390

El model 390 és la liquidació anual de l’IVA.

El model 390 d'Hisenda és el resum anual de la liquidació de l'IVA i el resultat ha de coincidir amb la suma dels resultats dels 4 models trimestrals presentats durant l’exercici.

Som l'eina que més models d'impostos suporta.

Software fiscal per a assessories
COMENÇA GRATIS

Prova 1 mes el Pla Ultimate
Pla Bàsic gratis per sempre

Sense targeta de crèdit · Sense compromisosContasimple - La web de facturació, comptabilitat i impostos.

Ajuda

Altres versions

Empresa


Desenvolupadors

Actualitat CS


Països