932 933 806
Contacta'ns si tens dubtes

Generador de factures gratis online

Crea les teves factures en pocs segons amb el generador de factures gratuït de ContasimpleRegistra't Gratis

Sense targeta de crèdit · Sense compromisos


Què és una factura?

Una factura és un document mercantil que conté tota la informació referent a una operació de compravenda, tant de productes com de serveis; indicant tant la base imposable com els impostos corresponents.

Què ha de contenir una factura?

Els camps definits a continuació han d'aparèixer obligatòriament en una factura perquè aquesta es consideri vàlida.

1. Número de factura

Cada factura ha d'anar identificada per un número únic i correlatiu. Aquest número ha d'anar en correlació amb la data, és a dir, factures de data posterior han de tenir també números de factura posteriors. Tampoc poden existir salts en la numeració.

2. Data d'emissió

La data en la qual s'ha creat la factura, incloent el dia, mes i any. Opcionalment es pot afegir la data de venciment, que indica la data límit que té el client per a pagar la factura.

3. Informació Fiscal de l'emissor i del receptor

S'ha d'incloure, com a mínim:

  • NIF en cas d'autònoms, o CIF en cas d'empreses.
  • Nom o raó social.

A partir d'aquí, poden afegir-se altres camps addicionals, com ara la direcció o el número de telèfon.

4. Concepte i tipus impositius aplicats

La factura haurà de desglossar la base i els impostos corresponents (IVA, Recàrrec d'equivalència...).Cegid és un dels principals actors en solucions de gestió empresarial al núvol per a Finances (ERP, tresoreria, impostos), Recursos Humans (Nòmina, gestió del Talent, gestió del Temps), Comptabilitat, Retail, Emprenedors i Petites empreses.

Manténte conectado

Ajuda

Altres versions

Empresa


Desenvolupadors

Països


Contasimple és un producte de CEGID SMB, SAU     Calle Labastida 10, 28034 Madrid, NIF A08147811, T 932 933 806