932 933 806
Contacta'ns si tens dubtes

L' impost de l'IRPF, càlcul i presentació

Model 130 i model 100 de l'AEATRegistra't Gratis

Sense targeta de crèdit · Sense compromisos

Simplifica el càlcul de l'IRPF, genera els model 130 i 100 en un clic

Calcula el model de l'IRPF amb Contasimple
Realitza la presentació telemàtica o omple el model per la presentació presencial

Què és l'IRPF?

L' IRPF (Impost sobre la Renda de las Persones Físiques) és un tribut o impost que han de pagar les persones físiques residents a Espanya.

És de naturalesa directa, es a dir tributes en funció de la teva capacitat econòmica i tributen rendiments dell treball, rendiments del capital, rendiments d'activitats econòmiques (rendiments gravats pels autònoms), ganancies patrimonials i imputacions a renda.

Quins règims d'IRPF existeixen?

 • Règim d'Estimació Directa Normal: Aplica a empresaris o professionals no acollits a estimació objectiva i que la seva xifra de negocis supera els 600.000 € al seu exercici anterior.
 • Règim d'Estimació Directa Simplificada: Aplica a empresaris o professionals no acollits a estimació directa normal o estimació objectiva i que la seva xifra de noegics no supera els 600.000 € al seu exercici anterior.
 • Règim d'Estimació Objectiva o per Móduls: Aplica a empresaris o professionals què la seva activitat està inclosa a l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i no sobrepassen els límits establerts per cada activitat.

Qui està obligat a presentar l'IRPF?

Han de liquidar l'IRPF:
 • Empresaris
 • Professionals
 • Persones físiques (anualment segons el model 100)

Què són els models 130 i 100?

 • Model 130. És el model oficial de l'Agència Tributària per liquidar el pagament fraccionat a compta de l'IRPF per aquells que es troben a estimació directa.
 • Model 100. És el model oficial de l'Agència Tributària per liquidar la totalitat a compte de l'IRPF, contemplant si fos el cas, els pagaments fraccionats del model 130 ja liquidats.

Càlcul i presentació model 130

Quan es presenta el model 130 i 100?

 • Primer trimestre: del 1 al 20 d'abril.
 • Segon trimestre: del 1 al 20 de juliol. Dins el plaç del 1 al 30 de juny també s'ha de presentar el model 100.
 • Tercer trimestre: del 1 al 20 d'octubre.
 • Quart trimestre: del 1 al 20 de gener.

Càlcul i presentació telemàtica d'impostos

En què em pot ajudar Contasimple per presentar l'IRPF?

 • Al crear factures amb Contasimple, l'eina emmagatzema internament les retencions facturades.
 • Al introduïr factures rebudes, l'eina emmagatzema les quantitats de retenció que t'han practicat.
 • La calculadora per a autònoms et permet calcular l'IVA i retencions d'IRPF de les factures. Consulta quant deus repercutir d'IVA en les factures o la quantitat retinguda d'IRPF.
 • Amb un altre clic, pots descarregar-te el fitxer amb els models omplerts per la seva presentació telemàtica.

Què més pots fer amb Contasimple?

 • Tenir una visió de l'estat del teu negoci en temps real.
 • Crear factures amb plantilles professionals.
 • Portar la teva comptabilitat.
 • Calcular i presentar els teus impostos.
 • Gestionar els teus clientes i proveïdores amb el nostre CRM.
 • Informes avançats.
 • Gestió de productes.
 • Tot això... i molt mes des del teu PC, Mac, Linux, mòbil o qualsevol dispositiu amb conexió a Internet.

A què estàs esperant?

Encara no ets usuari de Contasimple


Prova'ns, és gratis!

logo

Cegid és un dels principals actors en solucions de gestió empresarial al núvol per a Finances (ERP, tresoreria, impostos), Recursos Humans (Nòmina, gestió del Talent, gestió del Temps), Comptabilitat, Retail, Emprenedors i Petites empreses.

Manténte conectado

Ajuda

Altres versions

Empresa


Desenvolupadors

Països


Contasimple és un producte de CEGID SMB, SAU     Calle Labastida 10, 28034 Madrid, NIF A08147811, T 932 933 806